Photography: Dasha Muzyakantova
Model: Leonid Kolotkov
Back to Top